Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlığı

çocuk ve ergenlerde psikolojik danışmanlık

Çocuk & Ergen Psikolojik Danışmanlığı Nedir?

Çocuk ve ergen psikoterapisi; 0-18 yaş aralığındaki çocuk ve ergenlerin psikolojik, gelişimsel, ruhsal, bilişsel ve sosyal gelişimleri takip edilerek bu dönemde yaşanan veya yaşanabilecek zorluklarla ilgilenen bir psikoloji alanıdır. Psikolog Burak Uysal insan hayatının geniş bir bölümü olan çocukluk ve ergenlik döneminde sağlıklı gelişimi desteklemek adına var olan bozuklukların belirlenmesi ve çözüme ulaşması için çalışır. Çocuk ergen psikoterapisi kapsamında hedef gruptaki danışanlara kapsamlı psikiyatrik değerlendirme, klinik muayene, psikoterapi seansları planlanır ve gerekli tedaviler psikiyatrist-psikolog işbirliği içerinde multidisipliner bir yaklaşımla uygulanır. 

Çocuk & Ergen Psikolojik Danışmanlığı Ne İşe Yarar?

Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlığı; çocukluk ve ergenlik döneminde karşılaşılan problemlerin, bozuklukların ve davranış sorunlarının aşılmasına yönelik bütüncül bir yaklaşımla destek planlamalarının yapıldığı terapi birimidir. Çocuk ergen psikoterapisinde terapi yöntemleri seçeneklerimiz arasında bireysel terapi, oyun terapisi, çocuk ve ergenlerde bilişsel davranışçı terapi, şema terapisi, kişiler arası ilişkiler psikoterapisi bulunmaktadır. Okul öncesi dönemi, okul dönemi ve ergelik döneminde sıkça gelişimsel bozukluklar, davranım bozuklukları ile karşılaşılmaktadır. 

Psikolog Burak Uysal ve merkezlerindeki diğer uzmanlar çok yönlü, bütüncül olan bu sürecin içerisinde gerekli diğer ihtiyaçları saptayıp gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.

Erken tanının faydalarını görmezden gelemeyeceğimiz gibi siz değerli ebeveynlerin de bu süreçte ilk soru işaretinizde bir uzmana başvuruyor olmanız erken tanı vasıtasıyla süreci kısaltmakta ve rahatlatmaktadır.

Çocuk ve Ergen Terapisi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Çocuk ve ergen psikoterapi hizmetinin kullanım alanı oldukça geniştir. 20’li yaşlara kadar olan bireylerin karşılaştıkları, zorluk yaşadıkları hemen hemen her konuyla ilgili çocuk ergen psikoterapisinden yararlanılabilir. Çocuk ergen psikoterapisi kapsamında destek verdiğimiz başlıklar arasında;

•    Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu 

•    Çocuklarda Görülen Kaygı Bozukları

•    Okul Başarısızlığı

•    Sınav Kaygısı

•    Okul Fobisi

•    Özgül Fobiler ( Böcek, Örümcek, Yükseklik Korkusu Gibi)

•    Sosyal Fobi

•    Çocukluk Depresyonu

•    Davranış Bozuklukları

•    Zihinsel Problemlere Bağlı Davranış Bozuklukları

•    Dürtü Kontrol Bozukluğu

•    Öfke Kontrol Problemi

•    Tik Bozukluğu

•    Obsesif Kompulsif Bozukluk

•    Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Otizm Spektrum Bozukluğu) 

•    Özgül Öğrenme Güçlükleri (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli)

•    Çocukluk Döneminde Görülen Şizofreni

•    Bipolar Bozukluk

•    Ergenlerde Arkadaş Problemleri

•    Aile Ergen Çatışmaları

•    Ergenlerde Madde Bağımlılığı

•    Ergenlerde Okul Başarısızlığı

•    Kişilik Bozuklukları

•    Ergenlerde Suç Davranışı

•    Ergenlerde Yeme Bozukluğu

•    Ergenlerde Özgüven Problemi

•    Depresyon

•    Panik Atak bulunmaktadır.

Çocuk & Ergen Psikolojik Danışmanlığı Kaç Seans Sürer?

Çocuk ve ergen psikoterapisi süreci; terapiye gelen danışanın problemine, probleminin şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Her danışan özelinde psikoterapi sürecin nasıl ilerleyeceğine, kaç seans süreceğine, seansların sıklığına ve seanslar boyunca nasıl bir yol izleneceğine ruh sağlığı çalışanı, aile ve danışan birlikte karar verir.

Buraya Tıkla, Hemen Ara!