Çocuk Ve Ergenlerde Psikolojik Ölçekler, Testler ve Değerlendirmeler

çocuk ve ergenlerde psikolojik ölçekler, testler ve degerlendirmeler

Çocuklar ve Ergenler için Psikolojik Testler Ne İşe Yarar?

Çocuklar ve Ergenler için psikolojik testler, çocukların ve yetişkinlerin bilişsel ve duygusal işleyişini değerlendirmek için uygulanan yazılı, görsel veya sözlü değerlendirmelerdir. Psikolojik testler, çocuk ve ergenlerde başarı ve yetenek, kişilik ve nörolojik işlevsellik dahil olmak üzere çeşitli zihinsel yetenek ve nitelikleri değerlendirmek için kullanılır. Bu test ve ya ölçekleri merkezimizde uygulayıcı eğitimini almış uzmanlar uygulayabilir ve uygulamaktadır.

Psikolojik Testler, çocuklar için akademik başarıyı, yeteneği belirlemede ölçüm aracı olarak kullanılabilir. Örneğin, zeka testleri gideceği okulun uygunluğunu anlamada eğer öğrenme güçlüğü veya gelişimsel gecikmeden şüpheleniliyorsa bu durumun varlığını belirlemede aynı zamanda üstün zekalılığı belirlemede veya entelektüel gelişimi izlemede araç olarak kullanılabilir. Psikolojik testlerden biri olan zeka testleri, mesleki yeteneği belirlemek için (örneğin, kariyer danışmanlığında) gençler ve genç yetişkinlerle de kullanılabilir.

Çocuk ve Ergenlerde kişilik testleri, psikopatolojinin (örneğin, depresif bozukluk, kişilik örüntüleri) teşhisinden üniversite mesleki uygunluğunun taranmasına kadar çok çeşitli nedenlerle uygulanır.

Aynı zamanda çocuk ve ergenlerde kullanılan kişilik testleri ve envanterleri, kişiliği oluşturan düşünce, duygu, tutum ve davranış özelliklerini değerlendirir. Bu testlerin sonuçları, bir çocuğun kişiliğinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye yardımcı olabilir ve kişilikteki belirli rahatsızlıkları veya psikopatolojiyi belirleyebilir. 

Psikolog Burak Uysal, çocuk ve ergenlerin değerlendirilmesinde somut veri ve planlama yapabilmek adına gerekli değerlendirme ve testleri uygulayarak ebeveynleri hızlı sonuç alabilecekleri bir terapötik sürece yönlendirmektedir.

Psikolojik test uygulamalarının yanı sıra, serbest oyun değerlendirmesi, çizim testleri ve terapi içindeki gözlemler de çocuğun sorunsalına karşı değerlendirme sürecine dahil edilir. Çocuğun var olan anksiyetesi, problemi ve içsel sorunları tespit edildikten sonra, buradan hareketle bir terapötik öneri yapılabilmektedir.

Çocuklar ve Ergenler için Psikolojik Testler Neden Önemlidir?

Psikolojik testlerin, yetişkin, çocuk ve ergen kliniğinde ruhsal işleyişi anlamaya olan araştırmalarca kanıtlanmış ve uzun zamandır kullanılmaktadır. Özellikle çocuk ve ergenlerde semptomun sebebi her zaman bilinemeyebiliyor ve somut bir veri elde etmek adına psikolojik test ve değerlendirmelere ihtiyaç duyuluyor.

Birçok yönden psikolojik testler ve değerlendirmeleri tıbbi testlere benzetmek mümkündür buna bir doktorun röntgen yada kan tahlili istemesi gibi düşünebiliriz.

Psikolojik testler de aynı amaca hizmet eder.Psikolog Burak Uysal, çocuk ve ergende var olan tanıyı anlamak ve tedaviye rehberlik etmek için aynı zamanda çocuğun veya ergenin davranışını ölçmek hatta gözlemlemek için psikolojik testler ve diğer değerlendirme araçlarını kullanabilir. Örneğin akademik zorluk yaşayan çocuklar, zeka testi, yetenek testi veya öğrenme güçlüğü gibi psikolojik testlerden geçebilirler.

Bir kişinin sorunlarının altında yatan neden her zaman açık olmayabilir. Bir çocuk okulda problemler yaşayabilir ve bunun sebebini anlayabilmek için psikiyatr veya psikolog çocuğun durumuyla ilgili genel bir değerlendirme isteyebilir. Genel değerlendirme; anne baba ve öğretmenden alınan gözlemler, psikolojik testler veya değerlendirmeleri içerebilir. Psikolojik testler, gözlemler ve değerlendirmeler aşağıdaki sorulara cevap verebilir ve yaşanan zorluğu daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

 • Semptomun nedeni disleksi gibi bir okuma sorunundan mı kaynaklanıyor?
 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi bir dikkat sorunu mu var?
 • Dürtü kontrolünde zorluk mu yaşıyor?
 • Özgüven eksikliği mi yaşıyor?
 • Kardeşini mi kıskanıyor?
 • Anne baba olarak nerede hata yapıyoruz?
 • Ebeveynleri mi boşanıyor?
 • Sürekli ebeveyn kavgalarına mı maruz kalıyor?
 • Ders çalışmakta zorluk mu çekiyor?
 • Okula gitmekte zorluk mu yaşıyor?
 • Anneden ayrılmak istemiyor mu?

Genel olarak bakıldığında psikolojik testler ve değerlendirmeler, çocuk ve ergende var olan sorunun doğasını anlamaya, uzman ve aileye çözüm sürecinde rehber olmaktadırlar.

Çocuklar ve Ergenler için Psikolojik Testler ? 

ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN OBJEKTİF TESTLER

Zeka Testleri

 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R ve WISC-4)
 • CAS – Cognitive Assessment System / Bilişsel Yetenek Testi
 • MOXO Dikkat Testi
 • Zihin Performans Testi
 • Cattell Zeka Testi
 • Porteus Labirent Testi
 • Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi

Nöropsikolojik Testler

 • Burdon Dikkat Testi
 • Bender-Gestalt Psikomotor Koordinasyon ve Algı Testi
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi

Gelişimsel Testler

 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Gessel Testi
 • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği 
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

Ölçekler

 • Çocuklar İçin Ruhsal Uyum Ölçeği
 • Çocuk Depresyon Envanteri
 • Çocuk Anksiyete Envanteri
 • Stres Düzeyi Ölçeği
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Ebeveyn Değerlendirme Ölçeği
 • Kuder İlgi Alanları Envanteri
 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
 • Kendini Değerlendirme Envanteri
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Boş Zamanları Değerlendirme Anketi
 • Stai Kendini Değerlendirme Anketi
 • Benlik Tasarımı Envanteri
 • Çocuklar İçin Benlik Kavramı Ölçeği
 • Sosyal Uyum Ölçeği
 • Conners’ Ebeveyn Derecelendirme Ölçeği
 • Çocuklar İçin Kısa Mizaç Ölçeği
 • Çocukların Duygularını Değerlendirme Ölçeği
 • PORTAGE Eğitim Envanteri 

ÇOCUK ve ERGENLER İÇİN PROJEKTİF TESTLER

 • Çocuklar İçin Algı Testi (CAT)
 • Tematik Algı Testi (TAT)
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
Buraya Tıkla, Hemen Ara!