cocuklarda bilissel davranisci terapi nedir tum detaylari

Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi

Çocukların davranışsal ve duygusal tepkileri, büyüme yolları boyunca karşılaştıkları olayları yorumlama biçimlerinin bir sonucudur. Çocuklarda bilişsel davranışçı terapi yöntemi: tutumlar, duygular ve kişisel inançlar arasındaki yakın ilişkiye dayanır.

Her insan farklıdır bundan dolayı davranışçı terapi her çocukla farklı bir dışavurumu tetikler. Gelişim çağında bilişsel davranışçı psikoterapi, çocuğun yanlış davranışlarını düzeltilmesine olanak sağlar. Başkalarıyla olan ilişkilerini daha barışçıl yaşamasına olanak tanıyan, olumlu düşünce modelleri ile bütünleşir.

Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi:

Artık gelişimsel işlev bozukluklarını tedavi etmek için en etkili terapilerden biri olarak bilinir. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, psikolojik açıdan ilgili birçok duruma etki eder:

 • Davranış bozuklukları;
 • Sosyal anksiyete;
 • Okul performans kaygısı;
 • Panik ataklar;
 • Kontrolsüz öfke;
 • Patolojik utangaçlık;
 • Birkaç saatliğine bile anne-babadan uzaklaşma zorluğu;
 • Kişilik bozuklukları;
 • Travma sonrası bozukluk;
 • Obsesif ve kompulsif eylemler gerçekleştirme eğilimi.

Müdahale teknikleri, oyunun bilişsel algıları geliştirmek için bir araç olarak kullanılmasını da içerir. Çocuk, eğlenceli aktiviteler aracılığıyla, olumsuz düşünceleri kanalize etmeyi öğrenir. Bir yandan da yaşam olaylarıyla en iyi şekilde başa çıkmasına yardımcı olacak yeni beceriler edinir.

Bu çok önemli bir özelliktir çünkü çocuk hastaların neredeyse farkında olmadan terapiyi gerçekleştirmesini sağlar. Bilişsel davranışçı model, yalnızca kişi terapiyi kabul ederse ve yardım almaya istekliyse maksimum sonuçlar sunar. Bu nedenle, çocuklar söz konusu olduğunda sorun karmaşık hale gelir. Ancak oyun her şeyi daha eğlenceli hale getirmekte ve çocuğun seansları zevkle karşılamasını sağlamaktadır.

Çocuklarda bilişsel davranışçı terapi ilerledikçe çocuk gerçeği farklı değerlendirir. Hayata olumlu bir yaklaşımla yaklaşmayı öğrenir. Daha sonra daha dingin, sakin ve tatmin olmuş hissetmeye başlar. Yararları hem kişisel refah alanında hem de ilişkisel alanda bulunur. Uygun bir davranış modeli öğrenmek, çocuğun akranlarıyla doğru bir şekilde etkileşime girmesine ve sağlıklı sosyal ilişkiler geliştirmesine yardımcı olur.

Bilişsel Davranışçı Terapinin Faydaları

Bilişsel davranışçı terapinin faydaları, çocuğun ailesine doğrudan yansır. Yaşam tarzlarını iyileştirir, stresi ve hayal kırıklığını azaltır. Çocuk kendi olumlu bakış açısını düzenlerken hem de etrafına olan yaklaşımına bu düzelmeyi yansıtır. İşlevsel olmayan duyguları doğrudan değiştirebilmek çok zordur. Bunun için bilişsel-davranışçı müdahale bu amaca dolaylı yoldan ulaşmayı amaçlar. Bireyin bu duygularla ilişkili düşünme ve hareket etme biçimlerini değiştirmesine yardımcı olur.

Anksiyete ve depresyon ile karakterize edilen duygusal bozuklukların üstesinden gelmede terapi çok önemlidir. Çocuklara ve ergenlere yardım etmede bilişsel davranışçı müdahalenin etkinliği açıktır. Bu konu üzerinde çalışan birçok çocuk terapisti vardır.

Bu terapistler çocuklar için aşağıdaki maddelerde okuyacağımız faydaları sağlar:

 • Çocuk ve ergenin çok çeşitli psikolojik bozukluklarında etkilidir
 • Yöntemlerinin sürekli olarak doğrulamaya tabi tutulduğu bilimsel araştırmalara sıkı sıkıya bağlıdır
 • İyileştirme süreklidir
 • Çocuk ve ergenlerin pek çok rahatsızlığının çözümüne kısa sürede ulaştığı için etkilidir

Çocukluk ve ergenlik, olağanüstü fiziksel ve psikolojik gelişim ile karakterize edilen karmaşık gelişim dönemleridir. Bununla birlikte çok çeşitli çevresel risklere karşı olgunlaşan psikolojik bir yapıyı ortaya koymaktadır. 

Çocuğun / ergenin, kendi yaşıtındaki arkadaşlarından farklı gerçek psikolojik bozuklukları, davranış bozuklukları olabilir. Ebeveynleri, öğretmenleri veya akranlarıyla ilişki kurma biçimlerinde bu bozuklukların geliştirmesi terapi ile mümkündür. Bu durumlarda semptomların klinik olarak yönetilmesi etkilidir. Rahatsızlığın nedenlerinin belirlenmesi ve tüm koruyucu çevresel faktörlerinde etkisi de büyüktür.

Bilişsel davranışçı psikoterapi, bir çocuğun veya ergenin düşüncelerinin, duygularının ve davranışlarının birbiriyle nasıl bağlantılı olduğuna; bunların birbirini nasıl etkilediğine odaklanarak diğer terapötik yaklaşımlardan farklı çözümler sunar. Duygular, düşünceler ve davranışların birbiriyle bağlantıdır. Bundan dolayı bilişsel davranışçı terapi yaklaşımları, terapistlerin gözlemlerinde doğru tespit yapmaya olanak tanır.

Buraya Tıkla, Hemen Ara!