cocuklarda gelismis konusma problemi bozuklugu burak uysal psikolog

Çocuklarda Gecikmiş Konuşma Problemi, Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

Çocuklarda gecikmiş konuşma problemi; iletişim veya oral motor işlevler gibi diğer ilgili alanlardaki sorunları ifade eder. Bu gecikmeler ve bozuklukların birçok nedeni vardır. Basit seslerden, konuşma ve beslenme için dil veya oral-motor mekanizmalarını kullanma yetersizliğine kadar uzanır. 

Konuşma veya dil bozukluklarının bazı nedenleri arasında işitme kaybıda görülür. Nörolojik bozukluklar, beyin hasarı, zihinsel yetersizlik ve sesin (konuşmanın) yanlış kullanımı da; bozuklukların nedenleri arasında yer alır. Bununla birlikte, çoğu zaman nedeni bulunamayan vakalar da mevcuttur..

Çocuk, konuşma veya dil becerilerini edinmede yaşıtlarından belirgin bir şekilde gerideyse; çocuğun iletişimini gecikti olarak kabul ederiz.

Çocuklarda gecikmiş konuşma problemi, konuşmak için gereken seslerin üretilmesindeki güçlükler veya sesin doğru anlaşılmasıyla ilgili sorunlar anlamına gelir. Konuşma problemi neticesinde kekemelik veya akıcılık eksikliğini (doğru biçimde hızlı konuşmayı) etkiler.

Konuşma bozuklukları, çoğu zaman artikülasyon veya fonolojik bozukluklardan kaynaklanır. Bu bozukluklar sesin tonu, hacmi veya kalitesi ile ilgili problemlere yol açar. Ek olarak birkaç problemin bir araya gelmesiyle de konuşma bozukluğu ortaya çıkar. Konuşma bozukluğu olan kişiler, konuşmak için gereken bazı sesleri kullanmakta zorluk çeker ve bu da bir gecikme belirtisi olur. Bu kişiler bir kelimeyi kullanmak yerine eş anlamlısını tercih ederler ayrıca “l” veya “r”yi telaffuz etmekte zorlanabilirler. Konuşma bozukluğu olan bir çocuğun dediklerini anlamak zordur. 

Ses bozukluğu olan çocuklar, genelde sesli harflerde zorluk çekerler. 

Çocuklarda gecikmiş konuşma problemi özellikleri şunlardır:

  • Kelimelerin uygunsuz kullanımı
  • Fikirleri ifade edememe
  • Uygun olmayan cümle kalıpları
  • Kısıtlı kelime dağarcığı
  • Kitap okurken akışı takip edememe

Dil öğrenme güçlüklerinden veya dil gelişimindeki gecikmelerden etkilenen çocuklarda bu özelliklerden biri veya birkaçı ortaya çıkar. Bazı çocuklar bir kelimeyi duyar veya görür ancak anlamını anlayamazlar. Aynı zamanda başkalarıyla iletişim kurmaya çalışırken bir hayli zorluk çekebilirler.

Tüm iletişim bozuklukları, çocuklarımızı sosyal ve eğitim ortamından soyutlama potansiyeline sahiptir. Erken zamanda bir pedagog desteği ile çözüm aramak kesinlikle çok önemlidir. Bu problemleri çok erken dönemde fark edip de çözüm üretmek adına adım atmazsanız çocuklarda gecikmiş konuşma problemi sizleri ve evladınızı sonradan daha da zor duruma sokacaktır.

Ayrıca iletişim becerileri eğitim deneyiminin merkezinde yer alır. Konuşma veya dil terapisi ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz çocuğunuzu okul eğitimi devam ederken de pedagog veya ilgili uzmana götürebilirsiniz. Bu durum eğitim hayatını kötü değil aksine güzel bir şekilde etkileyecektir.

Geç Konuşmanın Nedenleri ve Sonuçları

İç güdüsel özelliklerden (biyolojik, bilişsel veya duyusal faktörler) aileye ve sosyal (ebeveynlerin eğitim düzeyi, aile geçmişi, annenin stresi, çocuklarla etkileşim için harcanan zaman, uyarılma) değişime bağlı dinamik birçok faktörle açıklanır.

Bu nedenle, tek bir değerlendirme testi yoktur. Bir uzmanla iletişime geçtiğinizde; çocuğunuzun bu bozukluğa sebebiyet verebileceği tüm hususları inceler. Ebeveyn olarak sizlerle de düzenli olarak görüşme yapar. Böylece uzman kişi çocuğun sosyal durumunu ve genel yaşantısını çözüm sürecini kolaylaştırmak için sentezler.

Buraya Tıkla, Hemen Ara!