cocuklarda okul basarisizligi ve nedenleri tedavisi var midir

Çocuklarda Okul Başarısızlığı ve Sosyal İlişkilerin Uyumsuzluğu

Çocuklarda okul başarısızlığı ve okul uyumsuzluğu; okulu erken terk etme, ciddi öğrenme güçlükleri yaşama gibi belirtilerle ortaya çıkar. Okul sürecini başarıyla tamamlamayan çocuklar için kullanılan bir kavramdır.  Eğitimini zorunlu biçimde tamamlayıp, sonrasında mesleki problemler yaşayan insanları da bu sınıflandırmaya dahil edebiliriz.

Bu nedenle, çocuklarda okul başarısızlığı ve okul uyumsuzluğu varsa

Çocuğunuzun okul hayatında başarısızlık ve uyumsuzluk hissediyorsanız.

 • Akademik performansı düşük olabilir
 • Yeterliliği elde etmeden zorunlu eğitimi bırakabilir

Akademik alt yapısı hazırlığı yapmadığı için bunun negatif sonuçlarına genel hayatında da maruz kalır.

Okul başarısızlığı tek bir neden ile açıklanamaz. Buna neden olabilecek birçok neden vardır. Ayrıca okul başarısızlığını direk bir teşhis niteliğinde değerlendirmekte doğru olmaz. Yine de okul başarısızlığının nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Öğrencinin motivasyon seviyesi
 • Ebeveynlerinin desteğine ve yardımına ilişkin algıları
 • Çocuğun kendi öğrenme sürecine katılımı
 • İlgi alanları
 • Kendi kendine yeterliliği
 • Öğretimle ilgili tutum ve inançları
 • Öğrencinin yetersiz çabası

Sosyal ve ailesel faktörlerle ilgili okul başarısızlığının nedenleri ile devam edecek olursak:

 • Ailenin ekonomik düzeyi
 • Kültür
 • Öğrencinin çevresiyle ilişkisi
 • Öğrencinin sosyal sınıfı ve kökeni
 • Ebeveynlerin mesleği
 • Aile yapısı

Bu nedenle çocuklarımızın okul başarısızlığını eleştirirken çevresel faktörlere ve genel yaşantısını dikkatlice ele almak gerekir.

İlkokul Başarısızlığı

Okul başarısızlığı türlerinin ilki, eğitimin ilk yıllarında ortaya çıkar. Akademik başarı sorunlarının ortaya çıkması ile karakterize ederiz. Ayrıca genellikle çocuğun olgunlaşmasındaki zorluklarla ilişkilendiririz. Bu zorlukların gözlemlenmesi ile neye bağlı olarak bu durumun geliştiğini gözlemleriz. Çocuklarda okul başarısızlığı ve okul uyumsuzluğu sorununa zamanında müdahil olunmazsa; bu genel bir yaşam problemi haline gelir.

Ortaokul Başarısızlığı

Okul başarısızlığı türlerinin ikincisi, eğitime başladıktan birkaç yıl sonra ortaya çıkar. Ortaokul öncesi dönemde çocuğunuzda ciddi problemler gözlemlemediyseniz; çocuğunuz ilkolkul sürecini başarıyla tamamladıysa, o zaman bu dönemde gelişen bazı nedenlere bağlı olarak sonucu başarısızlığa bağlarız. 

Bu tür başarısızlıklarda ortaya çıkan problemler, çocukluktan ergenliğe geçiş sürecine benzer. Çocuğun hayatındaki büyük değişikliklerden; okul hayatını anlık olarak engelleyecek herhangi bir önemli olaydan kaynaklanır. (Ailevi, boşanma, taşınma vb. gibi)

Koşullu Okul Başarısızlığı

Üçüncü tip okul başarısızlığı geçicidir ve izoledir. Bu başarısızlık, çocuğun hayatında belirli bir zamanda meydana gelir ve bu nedenle, o zamanın veya geçici anın belirli ve istisnai nedenlerine yanıt verir. Çocuklarda okul başarısızlığı ve okul uyumsuzluğu nedenleri belirlendiğinde: bunları büyük problemler olmadan ele almak ve tedavi etmek daha kolaydır. 

Genel olarak bu sınıfa giren çocuklarımızın iyi bir akademik performansı vardır. Büyük bir duygusal etkiye neden olan olaylardan etkilenirler. Buna bağlı olarak başarısızlığa yönelirler.

Alışılmış Okul Başarısızlığı

Bu tür okul başarısızlığı sergileyen çocuklarda, kötü notlar almak ve sıklıkla başarısız not sonuçları almak yaygındır. Genellikle okullar başlarken bu durum ortaya çıkar. Konuşurken, konuşma bozukluğu vb. faktörler varsa bu bozukluklardan dolayı okuldaki uyumsuzluğun sonucu başarısızlık olmaktadır.

Okul başarısızlığının bazı nedenlere bağlı sonuçları

Çocuklarda okul başarısızlığı ve okul uyumsuzluğunun sonuçları çocuklarımızı etkilediği kadar öğretmenlerini, ailelerini ve çevresini de etkileyen çeşitli faktörlerle sonuçlanabilir.

Memnuniyetsizlik ve yetersizlik hissi: Belirli bir başarıya ulaşamayan öğrenciler arasında en yaygın sonuç, başaramayacaklarına, akademik dünyanın onlar için yapılmadığına ve bu konuda kendilerini rahat hissetmediklerine kararlılıkla sonuçlanır. Daima başarısız olduklarını düşünürler ve okulun boş bir yapı olduğunu iddia ederler. Başka bir deyişle, bu öğrenciler okulu sevmezler ve eğitime karşıt bir tavır takınırlar.

Öğretmenin yetersizlik hissi: Öğretmenlere için çocuklarımızın okuldaki başarısızlığı çok sayıda öğretmenin bilgilerini öğrencilere aktarma konusunda kendilerini başarısız hissetmelerine neden olmaktadır. Buda tüm öğrencilere yansımakla birlikte hem öğretmen hemde öğrenciler adına zor bir durumdur.

İş ve sosyal hayat sorunları: Okul başarısızlığının bir diğer sonucu da bu öğrencilerin çalışma hayatına farklı bakmaları ve sosyal olarak iletişim güçlüğü çekmeleriyle sonuçlanır.

Ebeveyn endişesi: Ailelerle ilgili olarak, çocuğun okul başarısızlığından etkilenen ana figürler ebeveynlerdir. Çocuklarının akademik sonuçlarını ve olumsuz etkilerini gördüklerinde kendilerini umutsuz hissedebilirler.

Buraya Tıkla, Hemen Ara!