Mini Psikoloji Danışmanlık Merkezi İstanbul

Mini Psikoloji fikri; insana, ruha, geleceğe ve hayata dokunmayı hayal eden psikolog ve eğitimcilerden oluşan ekibimizce filizlenmiştir.

Mini Psikoloji Danışmanlık Merkezi, birey ve toplumun ruh sağlığına dokunarak yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen kadrosu ile eğitim sektöründe lider Mini Renk Okulları’nın 12 senelik tecrübesine sahiptir. Bu süreçte insanın edindiği her bir deneyimin bütün bir yaşamda bulduğu yankıya tanık oluşu, birey ve toplum sağlığına fayda sağlamayı amaç edinmesine neden olmuştur.

Mini Psikoloji Danışmanlık Merkezi, bilimsel bilgi ışığında, insan ve etik ilkeler odaklı, danışan için en yüksek yararı gözeten ve gizlilik ilkesini esas alan yaklaşıma sahiptir.

Maltepe (Zümrütevler) ofisinde yüz yüze ve ayrıca online olarak hizmet vermektedir.

Mini Psikoloji Hizmet Alanları

Yetişkin ve Çift Terapisi

Her birey zaman zaman psikolojik zorluklar yaşayabilir. Bunda günlük yaşamda tanık olunan veya içinde bulunulan durumlar tetikleyici olabilir. Yaşanan zorluk kişiye özeldir. Aynı durumu yaşayan bir başkası bunu farklı deneyimleyebilir. Bu, kişinin yaşadığı deneyime karşılık verdiği tepkilerin yersiz veya mantıksız olduğu anlamına gelmez. Yaşanılan deneyimler kişinin ruh halini, yaşam kalitesini, aile ve sosyal yaşamını ve iş performansını olumsuz yönde etkileyebilir.

Eğer günlük yaşamında bu alanlarda yaşanılan zorlukları kişi, bir süredir yaşıyor ve aşmakta zorlanıyor ise psikoterapiye başvurabilir. Aksi durumda, üstesinden gelinemeyen durumun süresi uzadıkça şiddeti ve olumsuz etkisi artabilir ve hatta içinden çıkılamayacağı düşünülen bir hale gelebilir.

Çocuk ve Ergen Psikolojisi

Davranışlarında veya duygularında psikolojik güçlükler yaşayan okul öncesi veya okula giden çocuklara yardımcı olmak için uygulanan teknik ve metodlardır. Çocuk psikolojik danışmanlığında en sık rastlanılan sorunlar; dikkat eksikliği ve hiperaktivite, öfke kontrolü, agresyon, takıntılar, konuşmada zorluk, fobiler, korkular, davranış ve uyum bozukluklarıdır.

Psikolojik Testler

Psikolojik testler ve ölçekler, kişide belirli bir durumun ve/veya özelliğin var olup olmadığını ve ne ölçüde var olduğunu değerlendirmek üzere kullanılmaktadır. Mini Psikoloji Danışmanlık Merkezi’nde; WISC-R, WISC-IV, ZPT, CAS, DENVER-II, MMPI başta olmak üzere, bilimsel geçerlilik ve güvenilirliğe sahip test ve ölçekler alanında uzman psikologlar tarafından uygulanır ve değerlendirilir.

Oyun Terapisi

Oyun terapisi çocukların uyumlu ve mutlu olarak yaşamlarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. İdeal büyüme ve gelişimi gerçekleştirmelerinde yardımcı olmak amacıyla oyunun terapötik gücünden faydalandıkları kişiler arası sürece oyun terapisi denir. Oyun terapisi, çocukların bilimsel ve sosyal becerilerini, duygu ve düşüncelerini ortaya koymayı amaçlar.

Dil ve Konuşma Terapisi

Belirli sesleri çıkarmayı öğrenmekte güçlük çekilmesi, konuşma hareketlerini planlamakta veya koordine etmekte sorun yaşanmasına bağlı iletişim sorunları ve konuşma bozukluklarının değerlendirilmesi ve tedavisi Dil ve Konuşma Terapisi’dir.

Konuşma seslerini doğru üretmede ve doğru sesleri çıkartmak için kasları kullanmada problem olması, kelimeleri öğrenme, alıcı ve ifade edici dilde güçlük çekme gibi hem konuşma hem dil problemleri olan çocukların konuşma terapisine ihtiyacı vardır.

Buraya Tıkla, Hemen Ara!