serdivan psikolog burak uysal resmi web sitesi gorseli

Serdivan Psikolog, Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Çocuk psikoloğu görme fırsatı, zorluk çeken bir çocuğun ebeveynleri kadar, desteğe ihtiyacı olan ebeveynler için de yardıma ihtiyacı olan çocuklar ve gençler için önemlidir. Serdivan Psikolog Psikolojik Danışmanlık Merkezimiz ve çocuğunuzun ihtiyacı olan yardımı alabileceğiniz profesyoneller ekibinden oluşur. Gerektiğinde aynı psikoloğa psikolojik değerlendirme, danışmanlık ve tedavinin yanı sıra sürekli takip ve tekrar ziyaretler sunuyoruz. Görüntülü görüşmeler, ihtiyaç ve isteklere bağlı olarak hem ebeveynler hem de çocuklar ile gerçekleştirilebilir. 16 yaşın altındaki çocuklar için, bir ebeveynin psikolog ile ilk teması kurması gerekir. Ebeveyn ayrıca çocuk psikoloğu ile çocuk olmadan, kendi başına da görüşme yapabilir. Bir çocuk için destek almayı seçecekseniz çocuğun vasisi olmanız gerektiğini unutmayın. 16-18 yaş arası gençler kendileri iletişim kurmayı seçebilirler.

Serdivan Psikolog Psikolojik Danışmanlık MerkeziÇocuk psikologlarımız, modern gelişim psikolojisi ve bilişsel davranışçı terapiye dayalı danışmanlık ve tedavi ile çalışır.

  • 0-17 yaş arası hafiften orta dereceye kadar sorunları olan çocuklar için şu olanaklar mevcuttur:
  • Tavsiye
  • Tedavi
  • Psikopedagojik müdahaleler
  • Ebeveyn rolünde tavsiye
  • Bireysel veya grup çalışmaları

Psikolojik Danışmanlık çok önceki yıllara dayanmaktadır. Son zamanlarda insanlar bu konuda daha bilinçli hale gelmişlerdir. İnsanı, duygularında, çatışmalarında ve algılarında merkeze alan yaklaşımla; insanın potansiyeline ve dolayısıyla büyüyüp hayatına yeni anlamlar katabilme kapasitesine inanmaktadır. 

Danışmanlık tekniği problem çözme, karar verme ve kendini tanıma ile ilgilidir. Büyük bir talebin hizmet ve alınmasını sağlamanın yanı sıra; kişinin kaynaklarıyla kısa sürede çalışmasına olanak tanır. Bu tür bir destek, acil sorunları çözmeyi amaçlar. Eğitici, önleyici ve durumsal eylemlere sahiptir, önleyici anlamda düşünmekten çok eyleme yöneliktir. 

Serdivan Psikolog ve Psikolojik Danışmanlık

Tavsiye vermekle ilgili olmayıp, hastanın durumu, ailesi, ilişkileri vb. ile ilgili alması gereken kararlarda seçim sürecini kolaylaştırmaya odaklanmaktadır. Günümüzde danışmanlık, konuyu hayata atfettiği değerlere göre iyi uyarlamak amacı ile bir öğrenme süreci olarak görülmektedir. İnsan, ölçülebilen ve geliştirilebilen kapasiteler ve potansiyeller taşır. Daha ciddi vakalarda, danışan psikoterapiye sevk edilmelidir. Ergenlerde olduğu gibi çocuklar içine tedavi çok mühimdir.

Çocukluk döneminde duygusal bir çatışma gelişmeye başladığında, çocuğunuz şunları gösterirse onu anlmaya çalışın:

Korku, ıstırap, kıskançlık, üzüntü, saldırganlık ve öğrenme güçlükleri, kendilerini güvende hissetmemelerine neden olur ve özgüvenleri sarsılır. O zaman ebeveynlerinin psikolojik müdahale için profesyonel yardım almaları son derece önemli olacaktır. Çocuk Terapisi olarak da adlandırılan çocuk psikoterapisi; duygusal veya davranışsal sorunları olan çocukları tedavi eden terapötik müdahaledir. 

Çocuklar için psikoloji, bu sorunları çözmeyi, çocuğun iyiliğini aramayı ve onlara gelecekte ortaya çıkabilecek bu veya diğer zorluklarla başa çıkmaları için araçlar vermeyi amaçlar.

Çocuklar, öz kontrol ve duygusal zeka geliştirmek için duyguları hissetme ve toleranslarını uygulama deneyimine ihtiyaç duyarlar. Psikoloji merkezimizde çocuk psikologları, ilk etapta konsültasyon nedeninin değerlendirilmesini ve teşhisini koyar. Ardından, oyun, yaratıcılık ve diyalogu kullandığımız uygun tedaviyi arar.

Çocuklarla psikolojik tedavi Serdivan psikolog ve danışmanlık olarak; bizler kısa süreli ve oyun yoluyla onları anlamaya çalışırız. Onların sorunlarına ebeveynleriyle birlikte en iyi çözümü bulmalarına yardımcı oluruz. Bu nedenle hastalarımız ve aileleri ruh sağlıklarına ve mutluluklarına yeniden kavuşabilmektedir.

Buraya Tıkla, Hemen Ara!